TÌM KIẾM
Google
Sitewww

Vừa qua, Liên ngành Bảo hiểm xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo ký liên ngành số 596/LN-BHXH-SGDĐT để thống nhất nội dung triển khai công tác thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018. Theo đó, đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) (trừ những HSSV đã tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh đều là đối tượng có trách nhiệm phải tham gia BHYT. Chi tiết »

Ngày 30/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn số 5397/BHXH-TCKT về hướng dẫn phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Công văn nêu rõ: Thực hiện quy định tại Điểm d, khoản 2, Điều 23 Luật phí và lệ phí về việc “Bãi bỏ khoản 4 Điều 18 (Người được cấp lại thẻ BHYT phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại BHYT. Trường hợp lỗi do tổ chức BHYT hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ BHYT không phải nộp phí) của Luật BHYT số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật BHYT số 46/2014/QH13”. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh không thực hiện thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT từ ngày 01/01/2017. Được biết trước đây phí cấp lại thẻ BHYT (do thẻ bị mất) là 4.000 đồng/thẻ; phí đổi thẻ BHYT (do thẻ bị rách, hỏng) là 2.000 đồng/thẻ. Chi tiết »

Đầu trang Trước  1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang