TÌM KIẾM
Google
Sitewww

Căn cứ pháp lý: Chi tiết »

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện từ 01/01/2009. Chế độ BHTN đã góp một phần vào ổn định thu nhập cho người lao động (NLĐ) trong lúc mất việc làm, trong thời gian tìm kiếm việc làm mới. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn không ít NLĐ chưa thực hiện đúng qui định đăng ký thất nghiệp dẫn đến NLĐ chưa được hưởng quyền lợi thất nghiệp khi mất việc làm. Vì vậy để việc đăng ký và hưởng BHTN được kịp thời người lao động cần lưu ý một số điểm sau: Chi tiết »