TÌM KIẾM
Google
Sitewww

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 95/2016/TT-BQP ngày 28/6/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/8/2016. Các chế độ chính sách quy định được thực hiện từ 1/1/2016. Chi tiết »

Ngày 05/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đó, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Chính phủ, chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chi tiết »

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp cho một số trường hợp; công chức quản lý thị trường không được đòi tiền, sách nhiễu dân; điều chỉnh lương hưu cho một số đối tượng,... là những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 9. Chi tiết »

Các chính sách mới về tiền lương và trợ cấp sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2016 gồm: chính sách đối với quân nhân; học bổng đối với học sinh sinh viên; trợ cấp đặc thù đối với công chức; giảm phí quản lý thành viên... Chi tiết »

Quy định mức lương hưu hàng tháng của quân nhân, công an nhân dân; Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH; Bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy; ... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 6. Mức lương hưu hàng tháng của quân nhân, công an nhân dân Chi tiết »

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/5/2016 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.150.000 lên 1.210.000 đồng mỗi tháng. Chi tiết »

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 8 Chi tiết »

Ngày 26/6/2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2015/TT-BYT hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS, được áp dụng từ 15/8/2015. Theo đó, đối tượng áp dụng là người tham gia BHYT nhiễm HIV, người tham gia BHYT sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS. (Không thực hiện điều chỉnh đối với người tham gia BHYT nhiễm HIV đang được quản lý tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở bảo trợ xã hội). Chi tiết »

Đầu trang Trước  1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang