TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 11/10/2016

  1. Về tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT): cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ tiếp nhận hồ sơ phát sinh trong năm tài chính đến hết tháng 3 năm sau. Kể từ ngày 01 tháng 4 hàng năm, không tiếp nhận hồ sơ điều trị trong năm trước.

2. Về cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (sau đây gọi tắc là Giấy chứng nhận):

Người tham gia bảo hiểm y tế có thời gian tham gia đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở sẽ được cơ quan Bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận.

(Hiện nay, 6 tháng lương cơ sở = 1.210.000 đồng * 6 =  7.260.000 đồng)

Do đó, khi có đủ hai điều kiện nêu trên, người tham gia bảo hiểm y tế đem chứng từ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để được cấp Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm có:

- Thẻ BHYT;

- Hóa đơn thu phí cùng chi trả (5% hoặc 20%) kể từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục.

* Khi đi KCB đúng tuyến người bệnh được miễn cùng chi trả (5% hoặc 20%) kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đến ngày 31 tháng 12 trong năm đó.

 * Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế có thời gian tham gia đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (7.260.000 đồng) nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận sẽ  được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán lại số tiền cùng chi trả lớn hơn 7.260.000 đồng.

 Ví dụ: Ông A có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục từ ngày 31/12/2015. Từ 01/1/2016 đến ngày 10/5/2016 Ông A có số tiền cùng chi trả 10.500.000 đồng. Khi Ông A đem chứng từ đến cơ quan BHXH để được cấp Giấy chứng nhận, Ông A được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là:

10.500.000 đồng – 7.260.000 đồng = 2.240.000 đồng.

3. Về việc cơ sở KCB không cung ứng thuôc kịp thời cho người bệnh.

 Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT trong trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không cung ứng thuốc, vật tư y tế… kịp thời cho người bệnh (vì bất cứ lý do gì), để người bệnh ra ngoài mua thì bệnh viện có trách nhiệm thanh toán lại cho người bệnh chi phí theo hóa đơn mua vào, sau đó thanh toán lại với Bảo hiểm xã hội theo giá đã trúng thầu.

TrịnhThị Bích vân – BHXH Tiền Giang

 

Tin liên quan