TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 06/01/2017

Ngày 30/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn số 5397/BHXH-TCKT về hướng dẫn phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Công văn nêu rõ: Thực hiện quy định tại Điểm d, khoản 2, Điều 23 Luật phí và lệ phí về việc “Bãi bỏ khoản 4 Điều 18 (Người được cấp lại thẻ BHYT phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại BHYT. Trường hợp lỗi do tổ chức BHYT hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ BHYT không phải nộp phí) của Luật BHYT số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật BHYT số 46/2014/QH13”. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh không thực hiện thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT từ ngày 01/01/2017. Được biết trước đây phí cấp lại thẻ BHYT (do thẻ bị mất) là 4.000 đồng/thẻ; phí đổi thẻ BHYT (do thẻ bị rách, hỏng) là 2.000 đồng/thẻ.

Tin liên quan