TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 15/02/2017

Thực hiện hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 169/BHXH-CSYT ngày 18/01/2017 về việc thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015, theo đó người tham gia bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội Tiền Giang thanh toán lại như sau:

1. Khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở đi và có số tiền cùng chi trả (5% hoặc 20%) chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (năm 2015 – 2016) nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm: sẽ được thanh toán trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ gồm có:

- Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng trong thời gian điều trị;

- Biên lai, hóa đơn thu phí cùng chi trả (5% hoặc 20%) trong năm: bản chính.

- Bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú (nếu có).

 Đề nghị quý bệnh nhân bảo hiểm y tế có đủ điều kiện nêu trên, đem chứng từ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để được thanh toán trực tiếp.

Ví dụ: Ông X có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục từ ngày 20/7/2015. Từ 21/7/2015 đến ngày 19/11/2015 Ông X có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (20%) là 10.900.000 đồng. Ông X sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán lại số tiền như sau:

 Chi phí 6 tháng lương cơ sở tại thời điểm ông X điều trị là:

1.150.000 đồng * 6 =  6.900.000 đồng.

Ông X  được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán lại số tiền vượt 6 tháng lương cơ sở:

10.900.000 đồng – 6.900.000 đồng = 4.000.000 đồng.

2. Các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm 2015, năm 2016  nhưng chưa được thanh toán chi phí vượt 6 tháng lương cơ sở:

 Sau kiểm tra lại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm đã lưu tại BHXH Tiền Giang, những trường hợp có chi phí cùng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở nhưng chưa được thanh toán trực tiếp, BHXH tỉnh sẽ gửi thư đến từng địa chỉ cụ thể theo hồ sơ lưu, đồng thời đăng trên Website của Bảo hiểm xã hội Tiền Giang (bhxhtiengiang.gov.vn) để mời quý bệnh nhân đến cơ quan BHXH nhận lại chi phí nêu trên.

Xin lưu ý:

            BHXH chỉ thanh toán trực tiếp cho những trường hợp hồ sơ lưu có Hóa đơn, Biên lai thu phí là bản chính. Không thanh toán trực tiếp cho những trường hợp hồ sơ lưu có Hóa đơn, Biên lai thu phí là bản Photocoppy.

Những trường hợp người bệnh đã nộp bản photocopy, mời đem bản chính đến cơ Bảo hiểm xã hội Tiền Giang để được thanh toán lại theo quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Giám định bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội Tiền Giang (điện thoại : 073. 3870 695) để được giải đáp hoặc hướng dẫn từng trường hợp cụ thể./.

                                                                                                      Trịnh Thị Bích Vân

Tin liên quan