TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 30/05/2017

          Tỉnh Tiền Giang có 5 xã thuộc vùng có điều kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm các xã Bình Đông, Bình Xuân thuộc Thị xã Gò Công; Gia Thuận, Kiểng Phước, Phước Trung thuộc huyện Gò Công Đông 6 xã  đảo gồm Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Tân Thạnh, Phú Đông, Phú Tân thuộc huyện Tân Phú Đông theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 và Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Điểm h, Khoản 1, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) quy định: “người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo” được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Theo Điều 12 Luật BHYT quy định  có 5 nhóm đối tượng tham gia BHYT theo thứ tự như sau:

Nhóm thứ nhất: nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Nhóm thứ  hai: nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng.

Nhóm thứ ba: nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

Nhóm thứ tư: nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Nhóm thứ năm: nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Tại Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT quy định: trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo nhóm đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự nêu trên. Riêng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn  nếu đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo thứ tự như sau: nhóm do tổ chức BHXH đóng (nhóm thứ hai), nhóm do ngân sách nhà nước đóng (nhóm thứ ba), nhóm do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng (nhóm thứ nhất).

Tại Điểm 2, Điều 22 Luật BHYT quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang sinh sống tại vùng có điều kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo đồng thời thuộc 2 nhóm đối tượng tham gia BHYT: nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (nhóm thứ nhất) và nhóm do ngân sách nhà nước đóng (nhóm thứ ba). Như vy, cán bộ, công chức, viên chức phải đóng BHYT theo nhóm đầu tiên được xác định tại Điều 12 Luật BHYT là nhóm thứ nhất (cá nhân đóng 1/3 mức phí; cơ quan, đơn vị đóng 2/3 mức phí), không được ngân sách nhà nước đóng phí tham gia BHYT nhưng được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (mã quyền lợi 2: hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi BHYT chi trả). Chỉ có người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được tham gia BHYT theo nhóm thứ  ba, được ngân sách  nhà nước đóng  phí tham gia BHYT, được hưởng mã quyền lợi 2 khi đi khám chữa bệnh BHYT.

 Để đảm bảo quyền lợi BHYT cho người dân đang sinh sống ở các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo; những trường hợp sau đây trên thẻ BHYT có mã quyền lợi 3 (người bệnh cùng chi trả 5% chi phí thuộc phạm vi BHYT chi trả  khi đi khám chữa bệnh BHYT, BHYT chi trả 95%), mã quyền lợi 4 (người bệnh cùng chi trả 20% chi phí thuộc phạm vi BHYT chi trả  khi đi khám chữa bệnh BHYT, BHYT chi trả 80%) được đổi sang mã quyền lợi 2 để  được hưởng 100% chi phí thuộc phạm vi BHYT chi trả  khi đi khám chữa bệnh BHYT, người bệnh không phải cùng chi trả:

- Những người đang sinh sống và làm vic ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo.

- Những người đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo nhưng đi làm việc và học tập ở nơi khác.

Cần lưu ý, đối với những người có hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo nhưng sinh sống ở nơi khác thì không được đổi sang mã quyền lợi 2./.                                                                                                                                                                

                                                   Trịnh Thị Bích Vân - BHXH Tiền Giang

Tin liên quan