TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 28/08/2017

Vừa qua, Liên ngành Bảo hiểm xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo ký liên ngành số 596/LN-BHXH-SGDĐT để thống nhất nội dung triển khai công tác thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018. Theo đó, đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) (trừ những HSSV đã tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh đều là đối tượng có trách nhiệm phải tham gia BHYT.

* Về mức đóng BHYT: Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ 01/7/2017 là 1.300.000 đồng, mức đóng BHYT của HSSV được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở trong đó: HSSV tự đóng 70%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Cụ thể: số tiền tính cho một tháng là: 1.300.000 đồng x 4,5% x 70% = 40.950 đồng/tháng.

Tùy tình hình thực tế của gia đình HSSV, năm học 2017 – 2018, nhà trường tổ chức vận động đóng một lần theo năm tài chính (nếu phụ huynh, HSSV có nhu cầu đóng 01 lần) hoặc chia thành 2 lần đóng (tùy tình hình thực tế có những trường hợp cá biệt, nhà trường thống nhất với BHXH cấp huyện để chia số lần đóng thành nhiều đợt cho phù hợp nhưng tối thiểu phải từ 3 tháng trở lên) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV được tham gia BHYT tại trường đạt 100%, cụ thể:

  + Lần 1: Đóng 1 lần cho 3 tháng, thẻ có giá trị từ ngày 01/10/2017 – 31/12/2017.

   + Lần 2: Đóng 1 lần cho 12 tháng còn lại, thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2018 – 31/12/2018.

* Về phương thức đóng:

a. Đối với học sinh lớp một:

- Học sinh sinh từ tháng 01 đến tháng 10/2011: thẻ BHYT tham gia có giá trị liên tục với thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi (thẻ trẻ em hết hạn đến 30/9/2017).

Có 2 cách đóng như sau:

+ Đóng 1 lần 15 tháng, thẻ có giá trị từ 01/10/2017 đến 31/12/2018;

+ Đóng 2 lần: lần 1 (3 tháng), thẻ có giá trị từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2017; lần 2 (12 tháng), thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2018.

- Học sinh có ngày tháng sinh trong tháng 11/2011: thẻ BHYT tham gia có giá trị từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018 (tham gia 14 tháng).

- Học sinh sinh vào tháng 12/2011: thẻ BHYT tham gia có giá trị từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2018 (tham gia 13 tháng).

 b. Đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối:

-  Đã tham gia BHYT năm học trước và thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đến 31/12/2017 thì trong năm học 2017 – 2018 nhà trường thu 01 lần cho 9 tháng, thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/01/2018 đến 30/9/2018.

- Trường hợp chưa tham gia BHYT năm học trước hoặc có tham gia nhưng thẻ đã hết hạn sử dụng thì trong năm học 2017 – 2018 nhà trường thu 1 lần 12 tháng, thẻ có giá trị 01/10/2017 đến 30/09/2018.

c. HSSV thuộc các khối lớp khác:

- Nếu tham gia BHYT năm học trước và thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đến 31/12/2017 thì trong năm học 2017 - 2018 nhà trường thu 01 lần 12 tháng, thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018.

- Trường hợp chưa tham gia BHYT năm học trước hoặc có tham gia nhưng thẻ đã hết giá trị sử dụng, thì trong năm học 2017 - 2018 nhà trường vận động thu 01 lần 15 tháng (thẻ có giá trị từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2018) hoặc thu 2 lần./.

T. V. L

Tin liên quan