TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 21/10/2015

Ngày 13/10/2015, Sở Y tế ban hành công văn số 3540/SYT-NVY chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thân trong hộ gia đình.

Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2015 – 2020 và Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh về việc tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.  Theo đó, đến hết năm 2015, tỉnh Tiền Giang phải đạt tỷ lệ bao phủ BHYT ít nhất là 70% dân số tham gia đến năm 2020 có trên 82% dân số tham gia BHYT. Tuy nhiên, tính đến ngày 08/10/2015, toàn tỉnh chỉ  có 1.121.403 người dân tham gia BHYT (trong đó chỉ có trên 200 người tham gia BHYT theo hộ gia đình, chiếm 30% số người phải tham gia BHYT theo hộ gia đình), đạt tỷ lệ 65,65%/số dân, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước (khoảng trên 72%).

Để đạt tỷ lệ 70% dân số tham gia BHYT theo chỉ tiêu của Chính phủ giao, toàn tỉnh sẽ phải phát triển hơn tương đương 70.000 thẻ BHYT từ nay đến cuối năm 2015. Đây thật sự là thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp và các ngành chức năng. Đối với Ngành Y tế, để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc sở nghiên cứu, triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, tăng chỉ số hấp dẫn của khám chữa bệnh BHYT; vận động tuyên truyền và hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho gia đình và người thân.

Để cụ thể hóa giải pháp phát triển BHYT theo hộ gia đình, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt và yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tham gia BHYT cho tất cả người thân trong hộ gia đình mình ngay trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Đây là việc làm vô cùng quan trọng thể hiện trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế đối với việc thực hiện chỉ tiêu về độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh. Và đây cũng là tiêu chí để xem xét thi đua cho đơn vị và cá nhân vào mỗi cuối năm của Ngành Y tế tỉnh Tiền Giang./.

 

Trần Văn Luận

Tin liên quan