TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 16/05/2016


Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì Hội nghị bàn giải pháp thực hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT năm 2016 theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

            Theo báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh tính đến tháng 12/2015, toàn tỉnh có trên 1,1 triệu người tham gia BHYT, đạt 66,05% so với dân số, tăng 5,05% so với năm 2014. Tổng nguồn Quỹ Khám chữa bệnh được tính trên số tiền thu BHYT trên 770 tỷ đồng. Trong năm, có trên 3,4 triệu lượt người đi khám chữa bệnh (tần suất khám chữa bệnh bình quân chung toàn tỉnh là 3,05 lần/năm). Tổng chi phí Quỹ BHYT chi trả trên 705 tỷ đồng. Trong 5 nhóm đối tượng tham gia BHYT, thì đối tượng hộ gia đình chỉ có trên 205.000 người tham gia (chiếm 27%/số người thuộc hộ gia đình), nhưng có hơn 1,3 triệu lượt người đi khám chữa bệnh, với tổng chi phí trên 263 tỷ đồng. Tính đến hết quý I/2016, toàn tỉnh có 1.110.421 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 63.32%, giảm 2,73% so với cuối năm 2015.

Qua phân tích thực trạng và đánh giá về những nhóm đối tượng còn khả năng phát triển thẻ BHYT, bà Phạm Thị Mỹ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: toàn tỉnh hiện còn khoảng 28.000 người trong các doanh nghiệp chưa tham gia, trong đó có khoảng 8.500 lao động ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016 đến nay vẫn còn khoảng 18.000 em chưa tham gia BHYT, trong đó nhiều trường học, tỷ lệ học sinh tham gia rất thấp (dưới 50%). Người dân tự tham gia BHYT theo hộ gia đình, còn khoảng 590.000 người chưa tham gia, tập trung nhiều ở khu vực nông thôn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nguồn thu nhập chưa ổn định, nên chỉ tập trung lo đời sống trước mắt. Đây là một thách thức lớn cho việc tổ chức vận động phát triển đối tượng này tham gia BHYT.

Để đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT theo chỉ tiêu Chính phủ giao, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1284/QĐ-UBND  giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT cho các huyện, thành, thị. Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho phải phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT thấp nhất là 70% (Gò Công Tây, Gò Công Đông) cho đến cao nhất là 100% (Tân Phú Đông); để toàn tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ 75.1% vào cuối năm 2016.

Sau khi nghe các Sở, ngành: Bảo hiểm xã hội, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế trình bày các giải pháp tổ chức thực hiện; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức chỉ đạo: Trên cơ sở Quyết định số 1284/QĐ-UBND của UBND tỉnh, các huyện, thành, thị giao chỉ tiêu cho xã, phường, thị trấn và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đặc biệt là tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương. Các sở, ngành có liên quan đến các đối tượng còn có khả năng phát triển thẻ BHYT cần tập trung thực hiện các giải pháp để phát triển thẻ BHYT, nhất là đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh BHYT, xem đây là giải pháp quan trọng để kêu gọi người dân tham gia BHYT.

 

                                                                           N.V.T

Tin liên quan