TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 03/07/2018

Nhằm kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn trong vận động đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2018 ở cơ sở, Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Thị Tiếp – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng đoàn kiểm tra chỉ tiêu thi đua thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2018 trên địa bàn các xã, thị trấn.

 

          Qua kiểm tra, các xã, thị trấn đều nắm chắc số liệu người tham gia bảo hiểm y tế và chưa tham gia bảo hiểm y tế đề ra nhiều giải pháp để vận động phát triển đối tượng. Theo ông Trần Văn Bé Ba, Giám đốc BHXH huyện Chợ Gạo, tính đến tháng 4/2018 toàn huyện Chợ Gạo có 151.317 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 83,9% dân số huyện. Nhiều xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đại lý thu hoạt động mạnh nên tỷ lệ phát triển đối tượng bảo hiểm y tế cao như Thanh Bình đạt 92%, Long Bình Điền đạt 86,6%, Phú Kiết đạt 84,6%.

Để đạt chỉ tiêu 86% theo Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 7/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện phát triển phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2018 trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Thị Tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt công tác này, phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

                      Nguyễn Văn Tâm

Tin liên quan