TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 14/05/2015

Đó là ý kiến kết luận tại Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp ngày 04/3/2015 về tình hình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Theo thông báo kết luận, trong những năm qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các Bộ, ngành, địa phương, ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) và đội ngũ thầy thuốc, việc thực hiện Đề án BHYT toàn dân đã đạt được kết quả tích cực, cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra, người tham gia BHYT được hưởng dịch vụ y tế với chất lượng cao hơn, giảm chi phí cho người bệnh, góp phần giảm nghèo và phát triển bền vững, góp phần bình đẳng xã hội, tăng thêm lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác BHYT toàn dân; đạt được các mục tiêu về BHYT toàn dân, đến hết 2015 ít nhất 75% người dân tham gia BHYT và đến năm 2020 ít nhất 80% người dân tham gia BHYT.

Để thực hiện mục tiêu về BHYT toàn dân đã đề ra về số lượng, chất lượng, đồng thời giảm chi phí cho người bệnh trong khám, chữa bệnh (KCB) khi tham gia BHYT, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, các Bộ, ngành, địa phương cần khắc phục các hạn chế, tồn tại, đẩy mạnh làm tốt hơn nữa chính sách BHYT toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT; có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về BHYT toàn dân để thực hiện được mục tiêu BHYT toàn dân đã đề ra.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà  soát bổ sung cơ chế chính sách chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHYT  

3. Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện quy định toàn dân tham gia BHYT và các giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT, trong đó tập trung 04 đối tượng gồm:

- Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, học viên đang tại ngũ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, người làm công tác cơ yếu và thân nhân: giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đối tượng này tham gia BHYT 100%.

- Đối với học sinh, sinh viên: giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xây dựng tiêu chí, kế hoạch phát triển BHYT tại mỗi cơ sở giáo dục, đào tạo và tổ chức thực hiện các giải pháp  mở rộng BHYT học sinh, sinh viên.  Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề trong toàn quốc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT...

- Đối với hộ gia đình cận nghèo: Nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí mua BHYT, giao BHXH Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan  và UBND các tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động để các đối tượng này chủ động tham gia. UBND các tỉnh chủ động các nguồn lực của mình để có chính sách hỗ trợ thêm phù hợp.

- Đối với người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp có mức thu nhập trung bình: Nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí mua BHYT. Giao BHXH Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh  tiếp tục tuyên truyền, vận động các đối tượng này chủ động tham và Nhà nước bảo đảm  hỗ trợ theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu: Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam hướng dẫn, tổ chức KCB vào ngày lễ, ngày nghỉ và thanh toán BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ các đối tượng có nghề lao động đặc thù như làm việc theo ca, làm việc không bố trí nghỉ được vào ngày lễ, ngày nghỉ và các cơ sở y tế có chuyên ngành bị quá tải; đối với thành lập Phòng Y tế thuộc Sở Y tế, trước mắt chưa thành lập, phân công lãnh đạo phòng, sở theo dõi BHYT cho phòng chức năng phù hợp của Sở Y tế không tăng biên chế; đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KCB; nâng cao năng lực KCB của hệ thống y tế, chú trọng nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới; tăng cường hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện, nhất là các bệnh viện tuyến dưới, tạo thuận lợi cho nhân dân và giảm quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương và một số bệnh viện chuyên khoa; Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành các văn bản về đấu thầu thuốc và triển khai thực hiện đúng tiến độ, theo quy định của pháp luật để tiếp tục giảm giá thuốc; phối hợp xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, phát triển sản xuất thuốc và vắc xin trong nước, tiến tới chủ động cung cấp đủ thuốc, vắc xin có chất lượng, giá thành hợp lý cho nhu cầu KCB của nhân dân; phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quan lý BHYT để quản lý BHYT trong toàn quốc, liên thông giữa các cơ sở KCB, cơ quan quản lý BHYT và cơ quan quản lý nhà nước về y tế theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin... Ngoài ra, các Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cùng Bộ Y tế, các cơ quan liên quan, trong tổ chức thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền bảo đảm 100% lao động tham gia BHXH, BHYT và đạt được lộ trình BHYT toàn dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước./.

 

Trần Văn Luận

Tin liên quan