TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Giới thiệu - Ban giám đốc

  BAN GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG

   Ông Lê Văn Chương    - Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Tiền Giang.

                                                  Email: chuonglv@tiengiang.vss.gov.vn                 

   Trịnh Thị Bích Vân   - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang.

                                         Email: vanttb@tiengiang.vss.gov.vn  

   Phạm Thị Mỹ           - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang.

                                                            Email: mypt@tiengiang.vss.gov.vn

  

 1. Ông Lê Văn Chương - Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh: Phụ trách chung toàn bộ hệ thống BHXH tỉnh Tiền Giang, giữ mối quan hệ công tác với BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang và các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Phụ trách những lĩnh vực công tác và các đơn vị sau:

  - Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, quản lý bộ máy, hành chính văn phòng; công tác đầu tư, xây dựng cơ bản hệ thống BHXH tỉnh Tiền Giang, Kế hoạch – Tài chính; Kiểm tra; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan; Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Chế độ BHXH, phòng Kiểm tra.

- Phụ trách BHXH các huyện: Cái Bè, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây

 

  

2. Bà Trịnh Thị Bích Vân - Phó Giám đốc BHXH tỉnh: giúp Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh phụ trách lĩnh vực công tác giám định Bảo hiểm y tế, Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ; Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và  Trực tiếp chỉ đạo Phòng Giám định Bảo hiểm y tế, Phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ.

  - Phụ trách BHXH các huyện: Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công.

 

 

  3. Bà Phạm Thị Mỹ - Phó Giám đốc BHXH tỉnh: giúp Phó Giám đốc BHXH tỉnh phụ trách lĩnh vực công tác Thu; Sổ, thẻ; Công nghệ thông tin; Tổ trưởng Tổ thông tin tuyên truyền; Phó Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh; được ủy quyền là người phát ngôn cơ quan BHXH tỉnh và  Trực tiếp chỉ đạo phòng Thu; phòng Công nghệ thông tin; phòng Cấp sổ, thẻ.

- Phụ trách BHXH các huyện: Tân Phước, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và thành phố Mỹ Tho.