TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Hồ sơ tham gia BHXH

I. Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu:

1. Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu số 2a-TBH);

2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động;

3. Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động.

* Ghi chú: Đối với đơn vị sử dụng lao động có lao động tăng mới thì hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN là hồ sơ quy định tại điểm 1 và điểm 3.

II. Quy định tiếp nhận danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN:

1. Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu 3a–TBH);

2. HĐLĐ, các quyết định liên quan đến việc thuyên chuyển công tác, thay đổi, điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương; các quyết định nghỉ việc do ngừng việc hoặc nghỉ hưởng chế độ BHXH của người lao động.