TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH

1. Người đang hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp tuất hàng tháng di chuyển nội tỉnh, nội huyện:

     Giấy đề nghị thay đổi nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu số 20-CBH)

2. Người đang hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp tuất hàng tháng di chuyển đi tỉnh ngoài:

     Đơn đề nghị di chuyển nơi nhận lương hưu (trợ cấp BHXH hàng tháng, mẫu số 16-HSB)