TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Giới thiệu - BHXH huyện, thành phố

1: BHXH TP MỸ THO
    Số 418 đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
    ĐT: 0273.3872.122
    Email : mytho@tiengiang.vss.gov.vn

2: BHXH THỊ XÃ GÒ CÔNG
    Số 123A, đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, TXGC, tỉnh Tiền Giang.
    ĐT: 0273.3.841.093
    Email : gocong@tiengiang.vss.gov.vn

3: BHXH HUYỆN TÂN PHƯỚC
    Khu 4, Thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
    ĐT: 0273.3848.096
    Email : tanphuoc@tiengiang.vss.gov.vn

4: BHXH HUYỆN CÁI BÈ
    Khu 1A, Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
    ĐT: 0273.3824.760
    Email : caibe@tiengiang.vss.gov.vn

5: BHXH HUYỆN CAI LẬY
   21/8c khu phố 1, phường 4, QL1A, TX cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
   ĐT: 02733.829.539
   Email : cailay@tiengiang.vss.gov.vn

6: BHXH HUYỆN CHÂU THÀNH
   Ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Tiền Giang
   ĐT: 0273.3831.490
   Email : chauthanh@tiengiang.vss.gov.vn

7: BHXH HUYỆN CHỢ GẠO
   Ô 2, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
   ĐT: 0273.3835.602
   Email : chogao@tiengiang.vss.gov.vn

8: BHXH HUYỆN GÒ CÔNG TÂY
   Đường Thiện Chí, ấp Bắc, Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
   ĐT: 0273.3838.571
   Email : gocongtay@tiengiang.vss.gov.vn

9: BHXH HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
   Số 16, đường Trương Định, Thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
   ĐT: 0273.3846.246
   Email : gocongdong@tiengiang.vss.gov.vn

10: BHXH HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG
   Ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
   ĐT: 0273.3530.882
   Email : tanphudong@tiengiang.vss.gov.vn

11: BHXH THỊ XÃ CAI LẬY
   Phường 4,  Thị Xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
   ĐT: 0273.3829.768
  Email : txcailay@tiengiang.vss.gov.vn