TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Văn bản
Danh mục Văn bản
Số ký hiệu Tên Văn bản Tải về
44/2017/NĐ-CP Nghị định 44/2017/NĐ-CP Qui định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
85/2015/NĐ-CP Nghị định 85/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.
70/2015/NĐ-CP Nghị định 70/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tề đồi với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yều
63/2015/NĐ-CP Nghị định 63/2015/NĐ-CP V/v Quy định chính sách đồi với người lao động dôi dư khi sắp xềp lại công trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm Chủ sở hữu
13/CT-TTg Chỉ thị 13/CT-TTg V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
36a/NQ-CP Nghị Quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử
26/NQ-CP Nghị Quyết 26/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện NQ 36/NQ-TW về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
28/2015/NĐ-CP Nghị định 28/2015.NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm và BH thất nghiệp
105/2014/NĐ-CP Nghị định 105/2014/NĐ-CP V/vqui định chi tiết về hướng dẩn thi hành một số điều luật BHYT
41/2012/NĐ-CP Nghị định 41 V/V qui định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
35/2012/NĐ-CP Nghị định số 35/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Số 29/2012/NĐ-CP Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính Phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
116/2011/NĐ-CP Nghị định 116/2011/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
102/2011/NĐ-CP Nghị Định 102/2011/NĐ-CP của Chính Phủ về Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
Sồ 92/2011/NĐ-CP Nghị Định 92/2011/NĐ-CP Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
QĐ-123CP Quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến
NĐ-123PC Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
QĐ-123CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách Mạng
NĐ-71CP Nghị định 71 của Chính Phủ
NĐ- 70CP Nghị định 70 của Chính Phủ
Đầu trang Trước  1 2   Sau  Cuối trang