TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Văn bản
Danh mục Văn bản
Số ký hiệu Tên Văn bản Tải về
59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
16/2015/TTLT-BYT-BTC Công văn 16/2015/TTLT-BYT-BTC V/v sửa đổi khoản 5 điều 13 thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của BYT, BTC hướng dẩn thực hiện BHYT
15/2015/CT-BYT Công văn 15/2015/TT-BYT V/v hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh BHYT đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS
03/2015/BLĐTBXH Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH Về qui định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH
37/2014/TT-BYT Thông tư 37/2014/TT-BYT V/v hướng dẩn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyễn tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT
1337/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH V/v Công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ LĐTBXH
24/2014/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC sửa đổi bổ sung mộ số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC
18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT Thông tư liên tịch Quy định các nội dung đánh giá công tác Y tế tại các trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
14 /2007/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học