TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Văn bản
Danh mục Văn bản
Số ký hiệu Tên Văn bản Tải về
596/LN-BHXH-SGDĐT Công văn 596/LN-BHXH-SGDĐT v/v hướng dẫn công tác thu BHYT học sinh năm học 2017-2018
816/QĐ-BHXH Công văn 816/QĐ-BHXH V/v Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, TP trực thuộc TW
694/KH-BHXH Kế hoạch 694/KH-BHXH kế hoạch triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên giai đoạn 2016 - 2020
625/BHXH-CSXH Công văn 625/BHXH-CSXH V/v tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non
531/CNTT-PM Công văn 531/CNTT-PM V/v bổ sung thông tin các đơn vị I-VAN trên website của BHXH tỉnh
3358/BHXH-CSYT Công văn 3358/BHXH-CSYT V/v Chấn chỉnh công tác giám định BHYT 6 tháng cuối năm 2016
3220/BHXH-CSXH Công văn 3220/BHXH-CSXH V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo qui định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng các chế độ BHXH từ ngày 1/5/2016
636/QĐ-BHXH Quyết định 636/QĐ-BHXH V/v ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
1075/BHXH-CSXH Công văn 1075/BHXH-CSXH về việc thời hạn nộp hồ sơ chế độ thai sản
67/BHXH-CSXH Công văn 67/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo nghị định số 63/2015/NĐ-CP của chính phủ
1300/QĐ-BHXH Công văn 1300/QĐ-BHXH V/v Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
4462/BHXH-CSYT Công văn 4462/BHXH-CSYT V/v hướng dẩn tạm giữ thu hồi thẻ BHYT trong káhm bệnh chữa bệnh
4424/BHXH-ST Công văn 4424/BHXH-ST V/v hướng dẩn bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp
4103/BHXH-CSXH Công văn 4103/BHXH-CSXH V/v tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN.
2803/QCPH-TLĐ-BHXH Công văn 2803/QCPH-TLĐ-BHXH, V/v Phồi hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015 - 2020
1142/QĐ-BHXH Công văn 1142/QĐ-BHXH V/v Ban hành quy chế cập nhật thông tin, theo dõi đôn đốc kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao BHXH VN
1035/QĐ-BHXH Công văn 1035/QĐ-BHXH V/v quyết định về ban hành qui định về mẫu sổ BHXH
3624/BHXH-CSXH Công văn 3624/BHXH-CSXH V/v hướng dẩn thực hiện chế độ BHXH theo NĐ 26/2015/BHXH-CP
3592/BHXH-BT Công văn 3592/BHXH-BT V/v tham gia BHYT HSSV
919/QĐ-BHXH Công văn 919/QĐ-BHXH V/v sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 01/QĐ-BHXH, QĐ 1399/QĐ-BHXH và QĐ 488/QĐ-BHXH của BHXH VN
Đầu trang Trước  1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang