TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Văn bản
Danh mục Văn bản
Số ký hiệu Tên Văn bản Tải về
288/HDLN-SNV-CA-STC-SLDTBXH-BHXH Công văn 288/HDLN-SNV-CA-STC-SLĐTBXH-BHXH V/v triển khai thực hiện công văn 1670/BCA-V28 ngày 11/7/2016 của bộ công an về việc chi trả trợ cấp 1 lần cho công an xã.
01/QCPH-LĐLĐ-BHXH Công văn 01/QCPH-LĐLĐ-BHXH Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm về Luật BHXH, BHYT, BHTN
720/UBND-VHXH Công văn 720/UBND-VHXH về việc giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHXYT, BHTN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
5670/UBND-VHXH Công văn 5670/UBND-VHXH V/v triển khai nghị định 115/2015/NĐ-CP
1732/UBND-VHXH Công văn 1732/UBND-VHXH lấy ý kiến về hướng dẩn lập danh sách tham gia BHYT hộ gia đình
682/SNV-CCHC Công văn 682/SNV-CCHC V/v triển khai thực hiện quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 cảu Thủ tường chính phủ
1130/LN-SYT-BHXH công văn 1130/LN-SYT-BHXH V/v giải quyết 1 số vướng mắc trong khám chữa bệnh BHYT
654/UBND-VHXH Công văn 654/UBND-VHXH V/v triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet
85/SYT-NVY Công văn 85/ SYT - NVY V/v Danh sách cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện KCB BHYT ban đầu
88/LN-SYT-BHXH Công văn 88/LN-SYT-BHXH V/v hướng dẫn chuyễn tuyến káhm bệnh, chữa bệnh BHYT
6376/UBND-VHXH Công văn 6376/UBND-VHXH V/v triển khai thực hiện nghị định quy định về y tế xã, phường thị trấn
5908/UBND-VHXH Công văn 5908/UBND-VHXH V/v thực hiện triễn khai quyét định 999/QĐ-BHXH của BHXH VN
655/UBND-VX Công văn 655/UBND-VX của UBND tỉnh Tiền Giang V/v thì điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện
1387/UBND-VX Công văn 1387/UBND-VX của UBND tỉnh Tiền Giang V/v trích tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp BHXH do chưa đóng, chậm đóng và lãi phát sinh
3048/UBND-VHXH Công văn 3048/UBND-VHXH của UBND tỉnh Tiến Giang V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm Y tế
3299/UBND-VHXH Công văn 3299/UBND-VHXH của UBND tỉnh Tiền Giang V/v tăng cường thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
4982/UBND-VHXH Công văn 4982/UBND-VHXH của UBND tỉnh Tiền Giang V/v thực hiện công tác rà soát lập danh sách mua BHYT cho người nghèo, cận nghèo
5908/UBND-VHXH Công văn 5908/UBND-VHXH của UBND tỉnh Tiền Giang V/v triển khai Quyết định số 999/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
5784/UBND-VHXH Công văn 5784/UBND-VHXH V/v triển khai thực hiện Quyết định 2028/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ
861 / LN-SGDĐT-BHXH CV hướng dẩn sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Đầu trang Trước  1 2   Sau  Cuối trang