TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Văn bản
Danh mục Văn bản
Số ký hiệu Tên Văn bản Tải về
411/BHXH-QLT Công văn 411/BHXH-QLT V/v thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, BNN theo mức lương cơ sở mới qui định tại NĐ 72/2018/NĐ-CP
366/BHXH-CST Công văn 366/BHXH-CST V/v thông báo kết quả đóng BHXH. BHYT, BHTNLĐ-BNN cho người lao động
248/BHXH-KHTC Công văn số 248/BHXH-KHTC về việc ghi mã đơn vị trên chứng từ nộp tiền thu BHXH, BHYT, BHTN
244/BHXH-BHXHCĐ Công văn 244/BHXH-CĐBHXH về việc thực hiện Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn
196/BHXH-CST Công văn số 196/BHXH-CST về viện đảm bảo quyền lợi cho người tham gia khi khám, chữa bệnh BHYT
128/BHXH-QLT Công văn số 128/BHXH-QLT về việc thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
01/BHXH-CST Công văn số 01/BHXH-CST về việc Cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH
1113/BHXH-QLT Công văn số 1113/BHXH-QLT về việc điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức lương tối thiểu vùng năm 2018
1050/BHXH-QLT Công văn 1050/BHXH-QLT về việc chuyển nộp BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, BNN tất toán năm 2017
935/BHXH-CST Công văn 935/BHXH-CST về việc chuyển hồ sơ rà soát trả sổ BHXH
873/BHXH-QLT Công văn 873/BHXH-QLT v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dugn mới theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH và cấp mã số BHXH
862/BHXH-GĐYT Công văn 862/BHXH-GĐYT v/v thông báo cơ sở y tế nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018
731/BHXH-CĐCS Công văn 731/BHXH-CĐCS v/v thanh toán chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe
698/BHXH-CST Công văn 698/BHXH-CST v/v xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
687/BHXH-CNTT Công văn 687/BHXH-CNTT v/v tiếp nhận dữ liệu đến Hệ thống thông tin giám định BHYT
685/BHXH-CST Công văn 685/BHXH-CST v/v xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
670/BHXH-CST Công văn 670/BHXH-CST v/v quét chữ ký trên phần mềm để in trên bìa và tờ rời sổ BHXH
647/BHXH-TB Công văn 647/BHXH-TB về việc thẻ BHYT hết hạn trong thời gian người tham gia đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh
640/BHXH-CST Công văn 640/BHXH-CST về việc xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp bào hiểm thất nghiệp
622/BHXH-VP Công văn 622/BHXH-VP về việc đính chính Thông báo 553/TB-BHXH
Đầu trang Trước  1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang