TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 04/07/2018

Trong không khí sôi nổi của cả nước, nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018, thực hiện theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ngày 18/6/2018 BHXH tỉnh Tiền Giang đã xây dựng Kế hoạch số 428/KH-BHXH đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, bảo hiểm xã hội (BHYT) trong đó phân công cụ thể, thống nhất các nội dung, các hoạt động tuyên truyền do BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện...

 

              Đồng thời BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết công tác BHYT 6 tháng đầu năm 2018 vào ngày 27/6/2018. Hội nghị do đồng chí Chủ tịch UBND - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Hưởng chủ trì. 

Đ/c Lê Văn Hưởng Chủ tịch UBND - Phó Bí thư Tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo hội nghị

             Tham dự Hội nghị này còn có đồng chí Trần Thanh Đức - PCT UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Thanh tra tỉnh; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị; đại diện các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh... Tại hội nghị này đồng chí Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền: Kiểm tra thường xuyên và định kỳ việc tổ chức thực hiện của các xã, phường, thị trấn để đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo tính bền vững tỷ lệ người dân tham gia BHYT; đánh giá thực trạng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn, trong đó tập trung tại các xã nông thôn mới; có biện pháp chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT; đề xuất với UBND tỉnh về giải pháp hỗ trợ các nhóm đối tượng, đặc biệt tại các xã nông thôn mới; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT ở các tuyến, tạo sự hài lòng cho người bệnh; nêu cao tinh thần thái độ phục vụ, không phân biệt người bệnh BHYT và người khám bệnh dịch vụ; có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;...

Với các hoạt động đang được thực hiện, cùng với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, qua đó sẽ góp phần tác động đến nhận thức, hành vi của cộng đồng trong thực hiện pháp luật về BHYT, đồng thời nêu lên tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện công tác BHYT đặc biệt là công tác truyền thông, phấn đấu thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2018 Tiền Giang đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Chính phủ giao cho tỉnh./. 

                                       Trần Văn Luận

 

 

Tin liên quan